Robert Bosch Abstatt
Neubau Forschungs- und Entwicklungszentrum

Projekt:Robert Bosch Abstatt
Zusatzinfo:Neubau Forschungs- und Entwicklungszentrum
Gewerk:Fassade, Aluminiumfenster/Pfosten-Riegel-Fassade

Firma:Robert Bosch GmbH
Ort:Stuttgart

Firma:Robert Bosch GmbH
Ort:Stuttgart

4.500 m² Aluminiumfenster/Pfosten-Riegel-Fassade, 5.000 m² Glattblechfassade